Twój spersonalizowany, darmowy plakat!

Regulamin serwisu free.memorabli.pl

 1. Właścicielem serwisu free.memorabli.pl jest firma:
  Implemento Maciej Jaworski
  ul. Św. Wincentego 128E m. 9
  03-291 Warszawa
  NIP: 5242476223
  REGON: 360190823
 2. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w serwisie internetowym free.memorabli.pl, w wyniku której utworzone zostało konto.
 3. W serwisie zostają udostępnione darmowe plakaty / grafiki, niektóre z opcją personalizacji.
 4. Wypełniając formularz, użytkownik zgadza się na przetwarzanie podanych danych w celu wygenerowania darmowego spersonalizowanego plakatu w wersji elektronicznej.
 5. W celu pobrania darmowego plakatu, Użytkownik zobowiązany jest do zalogowania się do systemu. Po wygenerowaniu plakatu pokaże się on tylko dla zalogowanego Użytkownika.
 6. Plakaty udostępniane są w formie pliku JPG do samodzielnego wydruku. W przypadku chęci wprowadzenia dodatkowych zmian w treści / projekcie prosimy o kontakt za pośrednictwem oficjalnego sklepu Memorabli (www.memorabli.pl lub zakładka Kontakt). Modyfikacje takie wykonywane będą odpłatnie i będą potwierdzane fakturą VAT.
 7. Spersonalizowane plakaty generowane będą nie częściej jak co 24 godziny i będą każdorazowo obejmowały okres do końca poprzedzającego dnia, tj. zgłoszenia przesłane np. w poniedziałek, będą najwcześniej generowane we wtorek, itd.
 8. Wygenerowane spersonalizowane plakaty będą dostępne do pobrania minimum przez miesiąc od momentu ich wygenerowania.
 9. Darmowe plakaty będą dostępne do pobrania do odwołania, nie krócej jednak niż przez miesiąc od zakończenia publikacji formularza do personalizacji danego plakatu. Prosimy o pobieranie plakatów jak tylko zostaną wygenerowane, gdyż po pewnym czasie będą bezpowrotnie usuwane z bazy.
 10. Plakaty udostępniane są wyłącznie do celów prywatnych. W przypadku ujawnienia próby odsprzedaży plakatów zostanie nałożona opłata w wysokości 1000 zł za każdą wystawioną aukcję / ofertę. Brak uiszczenia opłaty skutkować będzie pozwem cywilnym.
 11. Wszelkie publiczne dane dotyczące komputera, z którego nastąpiło zgłoszenie są rejestrowane. Dotyczy to w szczególności adresu IP oraz czasu przesłania zgłoszenia. W przypadku naruszenia przepisów prawa, dane te zostaną udostępnione na wniosek organów ścigania.

Memorabli - zachowaj chwile na Facebook